کمیسیون اخلاق مجلس به سخنان قبیح نماینده مجلس رسیدگی کند

امیرحسین جلالی ضمن اظهار
تاسف از وجود این نگاه توهین آمیز و تخریبی به صنایع کشور بیان کرد: واقعاً باعث تاسف
است که یک نماینده مجلس بدون ارائه مستندات، اظهارات نادرست و توهین آمیزی به بخشی
از اقتصاد و صنعت کشور نسبت می دهد و به بیش از ۵۵۰ هزار مهندس و کارگر فعال در صنایع
خودرو و قطعه سازی کشور توهین می کند و کسی هم جلودار او نیست.

جلالی گفت: متاسفانه در
این گفت وگوی تلویزیونی، مجری برنامه که به نظر می رسد در زمان دفاع مقدس، حتی به دنیا
هم نیامده بوده، مقابله با صنعت خودرو را دفاع مقدس توصیف می کند.

به گزارش خبرخودرو، عضو
هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور گفت: سخنان اخیر یکی از نمایندگان
مجلس در برنامه تلویزیونی در شأن نمایندگی مردم، مجلس شورای اسلامی، صنعتگران کشور
و رسانه ملی نیست.

وی افزود: این میزان از
تخریب پیرامون بخشی از اقتصاد و صنعت کشور توسط نماینده مجلس و رسانه رسمی و ملی یک
کشور در هیچ جای دنیا اتفاق نمی افتد و بیشتر ناشی از فضای پوپولیستی است که در هجمه
های اخیر به صنعت خودرو شکل گرفته است.

عضو هیات مدیره انجمن
صنایع همگن قطعه سازی کشور گفت: رهبر معظم انقلاب برای رفع مشکلات صنعت کشور تذکری
حکیمانه بیان داشتند اما برخی افراد از آن برای شهرت طلبی به قیمت توهین و تخریب پیشران
صنعت ملى کشور یعنى صنعت خودرو و قطعه سازى سواستفاده می کنند.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/657712/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A8%DB%8C%D8%AD-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

وی با بیان اینکه مراتب
اعتراض و شکایت صنعت خودرو و قطعه سازی کشور از صحبت های این نماینده مجلس را طی یک
نامه رسمی به کمیسیون اخلاق مجلس اعلام خواهیم کرد، افزود: براى صدا و سیما هم متاسفم
که به عنوان رسانه ملی زمینه انجام چنین مصاحبه هایى را فراهم می آورد و آب به آسیاب
تحریم کنندگان می ریزد.

جلالی ادامه داد: قطعاً
این نوع اظهارات از روى احساس تکلیف نیست، بلکه به نوعى همراهى با تخریب کنندگان و
تحریم کنندگان صنعت کشور است و لازم است تا کمیسیون اخلاق مجلس به این موضوع رسیدگی
کند.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی