کیا از شاسی‌ بلند برقی EV9 2024 خود رونمایی کرد + گالری و جزییات
کیا از شاسی‌ بلند برقی EV9 2024 خود رونمایی کرد + گالری و جزییات – چرخان


منبع: https://charkhan.com/150214/%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-ev9-2024-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی