گزارش تصویری از غرفه بهمن موتور در نمایشگاه خودروی کرمان

Telegram ID: @Msaeidb
Email: Saeid.bahmani@gmail.comمنبع: https://charkhan.com/135679/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C/


گروه خودروسازی بهمن، آسنا، ایران دوچرخ و بهمن دیزل همه با ارائه محصولات جدید خود در نمایشگاه بین المللی خودروی کرمان حضور دارند که علاقه مندان می توانند تا تاریخ 1 بهمن ماه 1401 از این نمایشگاه دیدن نمایند.