گمرک، قیمت پایه دو تیپ فیات 500 پارسیان موتور مانلی را اعلام کرد
گمرک، قیمت پایه دو تیپ فیات 500 پارسیان موتور مانلی را اعلام کرد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/139738/%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D9%81%DB%8C%D8%A7%D8%AA-500-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی