۱۱ هزار دناپلاس تا ۱۵ روز آینده تحویل مشتریان می‌شود
۱۱ هزار دناپلاس تا ۱۵ روز آینده تحویل مشتریان می‌شود – چرخان
منبع: https://charkhan.com/156323/%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B4/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی