۱۵ اسفند؛ کشنده تک محور سیبا موتور در بورس کالا عرضه می‌شود
۱۵ اسفند؛ کشنده تک محور سیبا موتور در بورس کالا عرضه می‌شود – چرخان


منبع: https://charkhan.com/137839/%DB%B1%DB%B5-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%9B-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی