9 خودروی چینی در تست Euro NCAP پنج ستاره گرفتند؛ BYD رکورد دار است
9 خودروی چینی در تست Euro NCAP پنج ستاره گرفتند؛ BYD رکورد دار است – چرخان


منبع: https://charkhan.com/154513/9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-euro-ncap-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9B-b/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی