اجاره ماشین بدون راننده در فرودگاه کیش

میزان عرضه و تقاضا و مسافرانی که درخواست اجاره خودرو دارند نیز بر قیمت آن موثر است. در اواخر بهار تا اوایل پاییز مسافران کمتری به کیش سفر می کنند که تقاضا برای اجاره خودرو نیز کاهش می یابد که به همین دلیل، هزینه اجاره خودرو نیز کاهش می یابد. اما در فصل زمستان و… ادامه خواندن اجاره ماشین بدون راننده در فرودگاه کیش