بایک BJ60، رقیب چینی لندکروزر با 260 اسب بخار قدرت و شتاب 6 ثانیه‌ای
بایک BJ60، رقیب چینی لندکروزر با 260 اسب بخار قدرت و شتاب 6 ثانیه‌ای – چرخانمنبع: https://charkhan.com/132187/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%A9-bj60%D8%8C-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-260-%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی