بیستمین نمایشگاه خودرو شیراز با بیش از 10 رونمایی جدید برگزار می‌شود
بیستمین نمایشگاه خودرو شیراز با بیش از 10 رونمایی جدید برگزار می‌شود – چرخان


منبع: https://charkhan.com/144082/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی