بی‌وای‌دی یانگ‌وانگ R1، یک شاسی‌بلند آفرودی جذاب با 650 اسب بخار قدرت
بی‌وای‌دی یانگ‌وانگ R1، یک شاسی‌بلند آفرودی جذاب با 650 اسب بخار قدرت – چرخان


منبع: https://charkhan.com/133067/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF-r1%D8%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی