تبدیل رنو 5 به یک هیولای برقی با 375 اسب بخار قدرت و شتاب 3.5 ثانیه‌ای!
تبدیل رنو 5 به یک هیولای برقی با 375 اسب بخار قدرت و شتاب 3.5 ثانیه‌ای! – چرخانمنبع: https://charkhan.com/130390/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%86%D9%88-5-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-375-%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی