جدیدترین شاسی‌بلند جک با نام X8 پلاس و قیمت 440 میلیونی راهی بازار چین شد

جدیدترین شاسی‌بلند جک با نام X8 پلاس و قیمت 440 میلیونی راهی بازار چین شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/127896/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AC%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-x8-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D9%82%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی