حصول نتایج بهتر در عبور مستقیم تولید خودرو مستلزم حذف قیمت گذاری دستوری است

وی در ادامه تاکید کرد: به منظور
حصول نتایج بهتر در عبور مستقیم تولید حذف قیمت گذاری دستوری ضرورت دارد چراکه تیراژ تولید را حداقل 30 درصد افزایش می دهد.

عضو
هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور
با بیان اینکه هدف گذاری تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در سال
جاری به راحتی امکان پذیر است، یادآور شد: این میزان تولید در وهله اول نیازمند
100 هزار میلیارد تومان نقدینگی است و دلیل اینکه خودروسازان از برنامه تولید عقب
مانده اند عدم تامین نقدینگی لازم و به تبع عدم توان خرید قطعات منفصله و مواد
اولیه است. بنابراین ریشه همه مسائل در صنعت خودرو را باید در قیمت گذاری دستوری
جستجو کرد.

ابراهیم
احمدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو

اولین و مهم ترین گلوگاه عبور مستقیم تولید خودرو را قیمت گذاری
دستوری عنوان و بیان کرد: مهم ترین عامل برای تداوم عبور مستقیم تولید
حتی با تیراژ فعلی حذف قیمت گذاری دستوری است چراکه با رفع آن بسیاری از
موانع تولید ناخودآگاه برطرف خواهند شد اما برای ارتقای کمی و کیفی تولید موانع
دیگری وجود دارد که رفع آنها در بلند مدت اتفاق خواهد افتاد.

احمدی ادامه داد: کمبود سرمایه در
گردش خودروسازان، پرداخت به موقع مطالبات زنجیره تامین را نیز تحت تاثیر قرار داده
است به طوریکه در حال حاضر مطالبات قطعه سازان 120 روز و یا از طریق خرید دین از
سوی خودروساز پرداخت می شود در حالی که قطعه سازان مواد اولیه مورد نیاز خود را نقدا
خریداری می کنند.

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن
نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور
حصول نتایج بهتر در عبور مستقیم تولید خودرو را مستلزم حذف قیمت گذاری
دستوری دانست.

عضو
هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور
در پایان خاطرنشان کرد: تولیدی که از ابتدای سال تا کنون صورت گرفته نیز
به واسطه فعالیت جهادی و فداکارانه کارگران، مهندسان و قطعه سازان محقق شده است و
امیدواریم دولت تصمیمات درستی را در رابطه با قیمت گذاری خودرو اتخاذ کند تا خودرو
به قیمت واقعی به فروش برسد چراکه حذف
قیمت گذاری دستوری قطعا به ایجاد تغییراتی در صنعت خودرو کمک خواهد کرد.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/674060/%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی