حمایت از شرکت های دانش بنیان در جهت تجاری سازی قطعات خودرو حائز اهمیت است

رعنایی در پایان خاطرنشان کرد:
شرکت های دانش بنیان با حضور در نمایشگاه قطعات خودرو که در استان های مختلف
برگزار می شود می توانند نسبت به ارائه توانمندی های خود اقدام کنند و در واقع این
نمایشگاه ها فرصت خوبی برای گسترش روابط بین
قطعه سازان و شرکت های دانش بنیان است.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/662863/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AAاحمدرضا
رعنایی در گفت و گو با خبرنگار خبرخودرو
با اشاره به نقش شرکت های
دانش بنیان در پیشرفت صنعت قطعه سازی اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان با پیشرفت
علمی و تحقیقاتی خود در خودکفایی قطعاتی که تکنولوژی آن را در داخل وجود ندارد نقش
به سزایی داشته اند و حمایت از آنها در جهت تجاری سازی قطعات حائز اهمیت است.

وی در پاسخ به این سوال که شرکت
های دانش بنیان در ساخت چه قطعاتی می توانند به قطعه سازان کمک کنند،گفت: این شرکت
ها در بخش تکنولوژی متالوژیکی می توانند با تحقیق روی آلیاژهای پلیمری فلزی و
شیمیایی به آلیاژهای خاص دست پیدا کنند که این موضوع تاثیر زیادی بر کاهش قیمت
تمام شده و افزایش کیفیت و استحکام قطعات خودرو خواهد داشت. علاوه بر این دانش
بنیان ها در ساخت قطعات الکترونیک نقش مهمی دارند.

عضو
هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور
در خصوص ارتباط صنعت قطعه سازی با شرکت های دانش بنیان طی سالهای اخیر
گفت: تعامل میان قطعه سازان و شرکت های دانش بنیان بهتر از قبل شده اما متاسفانه
روابط قوی ندارند و کم و بیش در استان های مختلف شرکت های دانش بنیان در بخش قطعات
خودرو و یا قطعات مشترک با خودرو فعالیت می کنند. به عنوان مثال ساخت باک های
پلیمری که با کاهش وزن و افزایش کیفیت و ایمنی همراه بوده پروژه ای دانش بنیان
است.

به
گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی
کشور
عنوان کرد: شرکت های دانش بنیان با پیشرفت علمی و
تحقیقاتی خود در خودکفایی قطعاتی که تکنولوژی آن را در داخل وجود ندارد نقش به
سزایی داشته اند و حمایت از آنها در جهت تجاری سازی قطعات حائز اهمیت است.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی