داخلی‌سازی به عنوان یک استراتژی برای صنعت خودرو باید تداوم داشته باشد

به
گزارش خبرخودرو، نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو
کشور ضمن اشاره به ضرورت‌های داخلی‌سازی از وضعیت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان
انتقاد کرد.

وی
در پایان خاطرنشان کرد: در سال 99 نیز بر اساس مصوبه این شورا، تسهیلات 5 هزار
میلیارد تومانی تمدید شد اما متاسفانه 4 هزار میلیارد تومان از آن اختصاص یافت و
پرداخت آن در پایان سال جاری هنوز مشخص نیست.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/650110/%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

وی
در خصوص وضعیت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان به بیان دشوار شدن شرایط پرداخت‌ها بیش
از گذشته پرداخت و گفت: نقدینگی بسیار کاهش یافته و متاسفانه خودروساز هیچ برنامه‌ای
نسبت به پرداخت مطالبات تا پایان سال ارائه نکرده است.

مطلب‌زاده
در پاسخ به این پرسش که آیا تسهیلات شورای پول و اعتبار در سال جاری پرداخت می‌شود،
گفت: در پایان سال 98 اختصاص 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان بر اساس
مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین شد. در این سال، 5 هزار میلیارد تومان از تسهیلات
10 هزار میلیارد تومانی به دو خودروساز بزرگ تعلق گرفت به طوری که هر یک از دو
خودروساز مبلغ 2.5 هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان پرداخت کردند.

مهدی
مطلب‌زاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با تاکید بر اینکه داخلی‌سازی به عنوان یک
استراتژی برای صنعت خودرو می‌بایست تداوم داشته باشد، اظهار داشت: همان طور که
شاهد هستیم با وقوع یک باره تحریم‌ها در سیاست‌های کلان، خودروسازان و قطعه‌سازان
با پدیده خودروهای ناقص و عدم دسترسی به برخی از قطعات به ویژه قطعات هایتک و برخی
از مواد اولیه مواجه می‌شوند. بهترین راهکار در تدوین سیاست‌های کلی کشور اتکای
جدی به ساخت داخل است. از سوی دیگر داخلی‌سازی برخی از قطعات و مجموعه‌ها همانند
قطعات الکترونیک مقرون به صرفه نیست زیرا به افزایش شدید قیمت تمام شده می‌انجامد
و نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگینی خواهد بود.

نایب
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در این راستا به
مبلغ 45 هزار میلیارد تومان معوقات تعیین تکلیف نشده قطعه‌سازان اشاره کرد و افزود:
15 هزار میلیارد تومان از این معوقات، معوقات زمان گذشته است.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی