سری اول زوتی تی300 (ZOTYE T300) پارس خودرو وارد تهران شد
سری اول زوتی تی300 (ZOTYE T300) پارس خودرو وارد تهران شد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/139403/%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%DB%8C300-zotye-t300-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی