قوی‌ترین دوج چارجر تاریخ با 807 اسب بخار قدرت معرفی شد

قوی‌ترین دوج چارجر تاریخ با 807 اسب بخار قدرت معرفی شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/129137/%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%AC-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%A7-807-%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D9%82/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی