قیمت روز محصولات ایران خودرو در۱۰مهر ۱۴۰۲ +جدول

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

به زودی

۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت آریسان 2

پژو پارس TU5

به زودی

۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

پژو 207 موتور TU3

رانا پلاس

۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰


۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 تیپ 5

۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

سورن پلاس (تیپ 4)

۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰


۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

پژو 207 اتوماتیک

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰


۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/701626/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%B1%DB%B0%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰


۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس

نام
خودرو

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس (پانوراما)

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰


۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰


۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس دوگانه‌سوز

۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰


۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰


۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) پلاس

۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک MC

۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰


۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰


دنا پلاس (تیپ 1)

۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰

ایران خودرو


پژو پارس سفارشی

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


هایما 8 اس ( 8S
)

پژو پارس سفارشی ELX

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

تارا اتوماتیک

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


تارا اتوماتیک V4

۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک( 6
سرعته)

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

تارا دستی

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


به زودی

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 2)

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)


۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . دیزل

۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 3)

۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی