قیمت روز محصولات ایران خودرو در۱۰مهر ۱۴۰۲ +جدول

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


تارا اتوماتیک V4

نام
خودرو

پیکاپ فوتون . دیزل

۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

پژو 207 اتوماتیک

۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰


دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰


۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 3)

سورن پلاس (تیپ 2)

تارا دستی

۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰

۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 4)

۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5

۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰


هایما 8 اس ( 8S
)

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰


۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/701626/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%B1%DB%B0%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰


۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰


دنا پلاس (تیپ 1)

پژو 207 اتوماتیک( 6
سرعته)

۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰


پژو پارس سفارشی

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


پژو پارس سفارشی ELX

پژو 207 اتوماتیک MC

پژو 207 موتور TU3

۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰


سورن پلاس دوگانه‌سوز

۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰


۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰


وانت آریسان 2

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس

۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس

ایران خودرو


رانا پلاس (پانوراما)

تارا اتوماتیک

۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰


پژو 207 تیپ 5

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


هایما اس 5 ( S5
) پلاس

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


به زودی

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

به زودی

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)


هایما اس 7 ( S7
) پلاس

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

به زودی

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی