قیمت روز محصولات ایران خودرو در۳۰ شهریور ۱۴۰۲ +جدول


وانت آریسان 2

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

پیکاپ فوتون . دیزل

۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی

۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰

۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰


۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰


پژو پارس TU5

هایما 8 اس ( 8S
)

هایما اس 7 ( S7
) پلاس

۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


به زودی

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

دنا پلاس (تیپ 1)

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰


۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 تیپ 5

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو دربازار۳۰شهریور۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:

به زودی

به زودی

پژو پارس سفارشی ELX

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰

۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 2)

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک V4

۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس

۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/700741/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%B3%DB%B0-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک

۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰

ایران خودرو


پژو 207 اتوماتیک MC

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

تارا دستی

سورن پلاس (تیپ 3)

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰


۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک

۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰


۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


به زودی

۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک( 6
سرعته)

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

پژو 207 موتور TU3

نام
خودرو

رانا پلاس (پانوراما)

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


سورن پلاس دوگانه‌سوز

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 4)

۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰


۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی