قیمت روز محصولات ایران خودرو در۳۰ شهریور ۱۴۰۲ +جدول

۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

تارا دستی

۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


پژو پارس سفارشی ELX

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


ایران خودرو


۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

سورن پلاس (تیپ 3)

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰


به زودی

سورن پلاس دوگانه‌سوز

پژو پارس سفارشی

۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

پژو 207 اتوماتیک MC

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


به زودی


هایما 8 اس ( 8S
)

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


پژو 207 موتور TU3

۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰


۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


وانت آریسان 2

۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/700741/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%B3%DB%B0-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس (پانوراما)

۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰


۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

پژو 207 اتوماتیک( 6
سرعته)

۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس

۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰


۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک

پژو پارس

۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 2)

۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰


۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


رانا پلاس

۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


دنا پلاس (تیپ 1)

تارا اتوماتیک V4

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

پیکاپ فوتون . دیزل

۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 4)

نام
خودرو

۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو دربازار۳۰شهریور۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:
۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰

پژو 207 تیپ 5

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰

۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰

۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰

پژو پارس TU5

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی