قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۲۴ آبان ۱۴۰۱+جدول

قیمت
بازار (تومان)

۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
XU7P

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰


سمند
EF7 دوگانه سوز

دنا
پلاس توربو اتوماتیک

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰


۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
XU7P سفارشی ELX

به
زودی

۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰

تارا
دستی

هایما
اس 7 توربو (
S7 ) پلاس

 نام
خودرو

 

سورن
پلاس (جدید)

پژو
206 تیپ 2

۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰


دنا
پلاس

۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو
207 دنده‌ای (فرمان برقی)

۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰


پژو
207 اتوماتیک
MC

۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰

به
زودی

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰


۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/673493/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰


۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰


پیکاپ
فوتون تونلند . بنزینی

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰

سورن
پلاس دوگانه‌سوز

پژو
207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

تارا
اتوماتیک

وانت
آریسان 2

۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰


۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰


۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰


سورن
پلاس + مالتی مدیا

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰


دنا
پلاس توربو (6 دنده دستی)

۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰


دنا

۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰


۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

به
زودی


۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰


۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰


۲۴۹,۲۵۳,۰۰۰


۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰


پژو
پارس
TU5 سفارشی

۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰


رانا
پلاس

۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
TU5

پژو
207 . دنده‌ای (پانوراما)

پژو
پارس
TU5 سفارشی ELX

۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰


۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰


۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰


سمند
LX

هایما
اس 5 توربو (
S5 ) پلاس

پژو
206 تیپ 3 . پانوراما

سمند
EF7

۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ
فوتون تونلند . دیزل

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰


سورن
پلاس

۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۲۴ آبان ۱۴۰۱را
می توانید در جدول زیر ببینید:


۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)

پژو
پارس
XU7P سفارشی

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰

۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰

۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰

ایران
خودرو

۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰

رانا
پلاس
TU5+ (پانوراما)

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی