قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۲۴ آبان ۱۴۰۱+جدول


۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰


۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/673493/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

پیکاپ
فوتون تونلند . بنزینی

۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰


وانت
آریسان 2

 

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
TU5

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۲۴ آبان ۱۴۰۱را
می توانید در جدول زیر ببینید:

۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰

دنا
پلاس توربو اتوماتیک

پژو
207 . دنده‌ای (پانوراما)

۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰

۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰

۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰

پژو
206 تیپ 3 . پانوراما

سمند
EF7 دوگانه سوز

۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰

۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
TU5 سفارشی

۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
XU7P سفارشی ELX

ناموجود

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰

۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
XU7P

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰

۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو
207 اتوماتیک
MC

هایما
اس 5 توربو (
S5 ) پلاس

رانا
پلاس

۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰

سورن
پلاس

تارا
دستی

۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو
207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰

۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰

۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو
206 تیپ 2

۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰

۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۹,۲۵۳,۰۰۰

به
زودی

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا

تارا
اتوماتیک

پژو
پارس
TU5 سفارشی ELX

به
زودی

سورن
پلاس (جدید)

به
زودی

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰

سمند
EF7

۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

پژو
207 دنده‌ای (فرمان برقی)

۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰

پیکاپ
فوتون تونلند . دیزل

دنا
پلاس توربو (6 دنده دستی)

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰

هایما
اس 7 توربو (
S7 ) پلاس

۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
XU7P سفارشی

۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰

۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰

۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰

 

۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰

دنا
پلاس

ایران
خودرو

رانا
پلاس
TU5+ (پانوراما)

۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰

سورن
پلاس دوگانه‌سوز

۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰

سمند
LX

سورن
پلاس + مالتی مدیا

۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی