قیمت روز محصولات سایپا در ۲۱ تیر ۱۴۰۱+جدول

۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

تیبا2
(پلاس)

وانت
زامیاد (آپشنال)

ناموجود

۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰


به
زودی


به
زودی

کوییک

به
زودی


۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰


۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰

کوییک
R

۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰


تیبا

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰به
زودی


قیمت
بازار (تومان)

تیبا
2

توقف
تولید


۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰


ساینا
S

۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰


وانت
زامیاد دیزل . یورو 5

توقف
تولید


وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال)

۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰


ساینا

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

ساینا
پلاس

توقف
تولید


سایپا
111

۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰


سایپا

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰


وانت
پادرا (پلاس)

 

سایپا
131

۱۸۶,۴۷۰,۰۰۰


کوییک
S

سایپا
151

 


وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/661905/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۵۷۷,۰۰۰


شاهین

کوییک
پلاس اتوماتیک

۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰

 

۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰

سایپا
151 (آپشنال)

۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰


۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰


تیبا
(پلاس)

۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۲۱ تیر ۱۴۰۱ را می توانید
در جدول زیر ببینید:


۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی