قیمت روز محصولات سایپا در ۲۱ تیر ۱۴۰۱+جدول

توقف
تولید


۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰


۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰

به
زودی


 


۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰

وانت
پادرا (پلاس)

تیبا
2

تیبا

به
زودی

ساینا
پلاس

۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰

سایپا

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰


۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰

کوییک
پلاس اتوماتیک

ساینا

۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۵۷۷,۰۰۰


 

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۲۱ تیر ۱۴۰۱ را می توانید
در جدول زیر ببینید:

۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

شاهین

۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

به
زودی

۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰

۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰

ساینا
S

سایپا
151

۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

 

۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

کوییک
S

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰

ناموجود

۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰

به
زودی

وانت
زامیاد دیزل . یورو 5

سایپا
111

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰

۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰

۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰

سایپا
131

کوییک
R

۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰

توقف
تولید

سایپا
151 (آپشنال)

۱۸۶,۴۷۰,۰۰۰

وانت
زامیاد (آپشنال)

۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰

۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/661905/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال)

کوییک

وانت
زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال)

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

تیبا
(پلاس)

توقف
تولید


۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰


تیبا2
(پلاس)

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی