قیمت روز محصولات سایپا در ۲۲ اسفند ۱۴۰۰+جدول

نام خودرو

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


۲۷۷,۰۸۲,۰۰۰


ساینا S

۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰


وانت زامیاد (آپشنال)

قیمت بازار (تومان)

۱۶۷,۵۷۸,۰۰۰


۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۱,۷۰۰,۰۰۰


کوییک

۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰

 

سایپا 151

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۷۹۳,۰۰۰توقف تولید


وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

کوییک پلاس اتوماتیک

۲۹۹,۸۵۰,۰۰۰


۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/650098/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

سایپا 131

تیبا

سایپا 151 (آپشنال)

۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)


تیبا (پلاس)

۱۶۵,۸۳۸,۰۰۰


ساینا پلاس

۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۶,۷۲۶,۰۰۰


به زودی


۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰


۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


۲۵۷,۶۸۸,۰۰۰


۲۸۳,۹۲۶,۰۰۰


به زودی


۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۰۷۷,۰۰۰


۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

تیبا2 (پلاس)

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R

شاهین

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

ساینا

  سایپا


تیبا 2

۱۷۷,۲۳۳,۰۰۰


۱۴۶,۹۰۱,۰۰۰


وانت پادرا (پلاس)

۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰

۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰

 


وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ را می توانید در جدول زیر ببینید:

۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰

سایپا 111

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی