قیمت روز محصولات سایپا در ۲۲ اسفند ۱۴۰۰+جدول

۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

ساینا

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ را می توانید در جدول زیر ببینید:

۲۸۶,۷۲۶,۰۰۰


۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

  سایپا


۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


وانت زامیاد (آپشنال)

۲۷۷,۰۸۲,۰۰۰


تیبا 2

۱۴۶,۹۰۱,۰۰۰


۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


به زودی


تیبا2 (پلاس)

کوییک پلاس اتوماتیک

۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


سایپا 131

تیبا

ساینا پلاس

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

تیبا (پلاس)

شاهین

۱۶۷,۵۷۸,۰۰۰


۳۱۱,۷۰۰,۰۰۰


کوییک S

۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس)

۲۹۹,۸۵۰,۰۰۰


سایپا 151

۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (آپشنال)

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۷۹۳,۰۰۰ساینا S

۲۵۷,۶۸۸,۰۰۰


۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۰۷۷,۰۰۰


۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

 

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۵,۸۳۸,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۲۸۳,۹۲۶,۰۰۰


 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/650098/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

سایپا 111

کوییک

۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰

۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰


۱۷۷,۲۳۳,۰۰۰


۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰


۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R

۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰


به زودی


قیمت کارخانه (تومان)


 

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی