قیمت روز محصولات سایپا در ۲۲ اسفند ۱۴۰۰+جدول

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

تیبا 2

قیمت بازار (تومان)

۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (آپشنال)

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

تیبا

۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۵,۸۳۸,۰۰۰


۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۶,۷۲۶,۰۰۰


  سایپا


۱۷۷,۲۳۳,۰۰۰


۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۷۹۳,۰۰۰۲۸۳,۹۲۶,۰۰۰


تیبا2 (پلاس)

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۷,۶۸۸,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ را می توانید در جدول زیر ببینید:

سایپا 131

۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

نام خودرو

۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


۱۶۷,۵۷۸,۰۰۰


ساینا پلاس

کوییک پلاس اتوماتیک

۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰


۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

تیبا (پلاس)

۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)


۲۹۹,۸۵۰,۰۰۰


به زودی


ساینا S

۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

توقف تولید


۱۲۵,۰۷۷,۰۰۰


سایپا 111

سایپا 151

وانت پادرا (پلاس)

 ۳۱۱,۷۰۰,۰۰۰

کوییک

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال)

 

به زودی

۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰

شاهین

۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۰۸۲,۰۰۰

کوییک R

ساینا

۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/650098/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۱۴۶,۹۰۱,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی