قیمت روز محصولات سایپا در ۲۸ تیر ۱۴۰۱+جدول

۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰


۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۵۷۷,۰۰۰


۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰

تیبا 2

۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰


توقف تولید


وانت پادرا (پلاس)

۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

شاهین

۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰


۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰

ساینا

۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰


۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


قیمت بازار (تومان)

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰


تیبا (پلاس)

کوییک S

 

۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰


به زودی

۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰


۱۸۶,۴۷۰,۰۰۰


کوییک R

نام خودرو

وانت زامیاد (آپشنال)

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۲۸ تیر ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:
به زودی

۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰

۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151

۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)

۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰

سایپا 151 (آپشنال)

توقف تولید

تیبا

 

۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

ساینا پلاس

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/662504/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B8-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰

 

ناموجود

تیبا2 (پلاس)

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

ساینا S

سایپا

کوییک پلاس اتوماتیک

سایپا 131

سایپا 111

به زودی

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

توقف تولید

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی