قیمت روز محصولات سایپا در ۲۸ تیر ۱۴۰۱+جدول

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (آپشنال)

۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰


۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰


۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰

ساینا S

 

کوییک

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

قیمت کارخانه (تومان)


به زودی


سایپا

به زودی


۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰


ساینا

توقف تولید


به زودی

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰

تیبا2 (پلاس)

۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


ساینا پلاس

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


تیبا

به زودی


 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/662504/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B8-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰


۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R

کوییک پلاس اتوماتیک

۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰


۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۶,۴۷۰,۰۰۰


۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد (آپشنال)

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۲۸ تیر ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

شاهین

سایپا 111

سایپا 131

۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰


سایپا 151

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰


تیبا (پلاس)

 


وانت پادرا (پلاس)

۱۶۰,۵۷۷,۰۰۰


ناموجود

۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰


نام خودرو

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰


۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰


 

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

تیبا 2

کوییک S

توقف تولید


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی