قیمت روز محصولات سایپا در ۲۸ تیر ۱۴۰۱+جدول

وانت پادرا (پلاس)

توقف تولید


تیبا (پلاس)

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


کوییک

قیمت کارخانه (تومان)


۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

ساینا

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

کوییک R

کوییک S

۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

ناموجود

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰سایپا 151

۱۶۰,۵۷۷,۰۰۰


قیمت بازار (تومان)

۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰


وانت زامیاد (آپشنال)

۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰

تیبا 2

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰


 


به زودی


توقف تولید


۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

شاهین

۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰

ساینا پلاس

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰


سایپا

سایپا 151 (آپشنال)

۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰


تیبا

۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰

ساینا S

توقف تولید


۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۶,۴۷۰,۰۰۰


نام خودرو

تیبا2 (پلاس)

به زودی

به زودی


 

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰


۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰


۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰


۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 131

 

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/662504/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B8-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰


۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰


سایپا 111

۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰


به زودی


به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۲۸ تیر ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی