قیمت روز محصولات سایپا در ۲۹ آبان ۱۴۰۱+جدول


به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۲۹ آبان ۱۴۰۱را می توانید در جدول زیر ببینید: 

سایپا

 

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

تیبا

۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰

تیبا 2

۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

ساینا

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

ساینا S

۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰

کوییک

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰

کوییک R

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰

کوییک R پلاس اتوماتیک

۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰

کوییک S

۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰

شاهین

۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰

سایپا 151

۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال)

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس)

۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس) دوگانه
سوز

۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ کارون

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/673956/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B9-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی