قیمت روز محصولات سایپا در ۲۹ آبان ۱۴۰۱+جدول

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

تیبا 2

وانت زامیاد (آپشنال)

۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰


۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


کوییک R پلاس اتوماتیک

۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰


۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰

۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

 

تیبا

پیکاپ کارون

وانت پادرا (پلاس) دوگانه
سوز

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰


توقف تولید


شاهین

۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰


۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/673956/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B9-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات سایپا در بازار ۲۹ آبان ۱۴۰۱را می توانید در جدول زیر ببینید:


توقف تولید

قیمت کارخانه (تومان)

۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

سایپا

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰

۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال -
رادیال)

ساینا S

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک R

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

 

نام خودرو

۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰

۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال
– رادیال)

سایپا 151

۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰

ساینا

۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس)

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی