قیمت روز محصولات سایپا در ۲ ارديبهشت ۱۴۰۱+جدول

۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰


قیمت بازار (تومان)

۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۵,۸۳۸,۰۰۰


تیبا

سایپا


توقف تولید


۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰

ساینا پلاس

۱۶۷,۵۷۸,۰۰۰


به زودی


۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰

 

سایپا 111

۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا
در بازار
۲ ارديبهشت ۱۴۰۱
را می توانید در جدول زیر ببینید:

۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰


۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۰۷۷,۰۰۰


۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)


توقف تولید


وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

۱۷۷,۲۳۳,۰۰۰


۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 131

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

به زودی

به زودی


۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰


۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۳۲,۰۰۰


تیبا2 (پلاس)

وانت زامیاد (آپشنال)

۲۷۷,۰۸۲,۰۰۰


شاهین

۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰


۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۱۴۶,۹۰۱,۰۰۰


 

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰


۳۴۳,۷۹۳,۰۰۰۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰


۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس)

سایپا 151 (آپشنال)

کوییک R

۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰

ساینا

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/653787/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

تیبا (پلاس)

ناموجود

سایپا 151

 


تیبا 2

کوییک

ساینا S

۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۵,۱۵۶,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی