قیمت روز محصولات سایپا در ۲ ارديبهشت ۱۴۰۱+جدول

توقف تولید


۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا
در بازار
۲ ارديبهشت ۱۴۰۱
را می توانید در جدول زیر ببینید:

۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰

وانت پادرا (پلاس)

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/653787/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

کوییک R

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

شاهین

ساینا پلاس

۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰


۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰

تیبا2 (پلاس)

قیمت بازار (تومان)

۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰


۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰


سایپا 151

کوییک S

به زودی


۳۱۵,۱۵۶,۰۰۰


۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰


۱۴۶,۹۰۱,۰۰۰


سایپا 131

۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰


سایپا 151 (آپشنال)

توقف تولید


۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


تیبا (پلاس)

۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

سایپا


۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

سایپا 111

به زودی


تیبا 2

ساینا S

۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۰۷۷,۰۰۰


 
۲۸۸,۱۳۲,۰۰۰

۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

ساینا

۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰

کوییک

وانت زامیاد (آپشنال)

کوییک پلاس اتوماتیک

 

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۷,۵۷۸,۰۰۰

 

۲۷۷,۰۸۲,۰۰۰

به زودی

۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰

۱۷۷,۲۳۳,۰۰۰

۳۴۳,۷۹۳,۰۰۰

تیبا

۱۶۵,۸۳۸,۰۰۰


قیمت کارخانه (تومان)


وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی