قیمت روز محصولات سایپا در ۲ ارديبهشت ۱۴۰۱+جدول

تیبا2 (پلاس)

وانت زامیاد (آپشنال)

۲۷۷,۰۸۲,۰۰۰


۱۴۶,۹۰۱,۰۰۰


۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰


 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/653787/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

کوییک

۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

سایپا 151 (آپشنال)

۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰


 

توقف تولید


۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰


۳۴۳,۷۹۳,۰۰۰۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰


سایپا 111

۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰

سایپا


به زودی


کوییک R

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


به زودی


۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۷,۵۷۸,۰۰۰


۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰


۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۷,۲۳۳,۰۰۰


کوییک پلاس اتوماتیک

به زودی

۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰

۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۵,۸۳۸,۰۰۰


قیمت کارخانه (تومان)


سایپا 151

۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰

تیبا 2

توقف تولید


۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۰۷۷,۰۰۰


۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۵,۱۵۶,۰۰۰


وانت پادرا (پلاس)

۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۳۲,۰۰۰


 

ساینا S

تیبا

۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰


۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰

شاهین

به زودی


وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

 

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

قیمت بازار (تومان)

ساینا پلاس

سایپا 131

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا
در بازار
۲ ارديبهشت ۱۴۰۱
را می توانید در جدول زیر ببینید:

تیبا (پلاس)

ساینا

کوییک S

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی