قیمت روز محصولات سایپا در ۸ خرداد ۱۴۰۱+جدول

کوییک پلاس اتوماتیک

۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰


 


۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰

توقف تولید

ساینا

به زودی

۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰

۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 111

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۸ خرداد ۱۴۰۱ را می توانید
در جدول زیر ببینید:

۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰


۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰


۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰


۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد (آپشنال)

۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰


                                   سایپا


قیمت بازار (تومان)

کوییک

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

شاهین

به زودی

۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰

 

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

وانت پادرا (پلاس)

۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰


۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰


۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰


۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰


۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰


تیبا

نام خودرو

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

سایپا 151 (آپشنال)

۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

کوییک S

سایپا 151

ساینا پلاس

سایپا 131

به زودی


ناموجود

۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰

 

کوییک R

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰


توقف تولید


۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/657594/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B8-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰

تیبا (پلاس)

۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰

ساینا S

تیبا2 (پلاس)

۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)


تیبا 2

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی