قیمت روز محصولات سایپا در ۸ خرداد ۱۴۰۱+جدول

کوییک S

تیبا (پلاس)

نام خودرو

ساینا پلاس

تیبا

۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰


وانت زامیاد (آپشنال)

۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰


۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰

 
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال)

۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰

۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰

۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰


۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

 

۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰


۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰

کوییک پلاس اتوماتیک

۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰

ساینا

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰


 

۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰


به زودی


۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل . یورو 5

کوییک

سایپا 131

سایپا 111

ناموجود

سایپا 151

۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰


توقف تولید


تیبا2 (پلاس)

۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰


قیمت کارخانه (تومان)


تیبا 2

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰


۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰


۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا 151 (آپشنال)

کوییک R

۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰


شاهین

                                   سایپا


۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰


به زودی


ساینا S

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/657594/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B8-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

قیمت بازار (تومان)

وانت پادرا (پلاس)

۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰


توقف تولید


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۸ خرداد ۱۴۰۱ را می توانید
در جدول زیر ببینید:

وانت زامیاد گازسوز
(آپشنال – رادیال)

۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰

به زودی


۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی