قیمت روز محصولات مدیران خودرو در ۲۳ آبان ۱۴۰۱+جدول

ام
وی ام
X22 اتوماتیک (لاکچری)

۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰


چری
آریزو 6 (
Turbo)

۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

چری
تیگو 8 پرو

چری
آریزو 5 (دنده‌ای)

۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰


 

توقف
تولید


ام
وی ام
X22 دنده ای (اسپورت) EX

به
زودی


۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰

به
زودی


ام
وی ام
X33


قیمت
کارخانه (تومان)


ام
وی ام
X22 پرو (IE)

چری
تیگو 7 پرو

۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰


۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰


۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰


۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰

چری
آریزو 6 (
Turbo) پرو

 


۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰

ام
وی ام
X55 پرو (اکسلنت)

ناموجود

۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰


به
زودی

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات مدیران خودرو در بازار ۲۳ آبان ۱۴۰۱را
می توانید در جدول زیر ببینید:

چری
آریزو 5 (
Turbo) جدید

ام
وی ام
X22 پرو

۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰

مدیران
خودرو

چری
تیگو 8 کلاسیک

۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

چری
آریزو 5 (
Turbo)

ام
وی ام
X55 پرو (اکسلنت
اسپورت)

ناموجود

ام
وی ام
X22 اتوماتیک (اسپورت) EX

۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰

چری
تیگو 7

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

۴۸۷,۹۸۰,۰۰۰

ناموجود

۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/673390/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی