قیمت روز محصولات گروه بهمن در ۱۴ اسفند ۱۴۰۰+جدول

۸۵۹,۹۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/649329/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

فیدلیتی (7 نفره)

قیمت کارخانه (تومان)


۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰

دیگنیتی

قیمت بازار (تومان)

فیدلیتی (5 نفره)

۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات گروه بهمن در بازار
۱۴ اسفند
۱۴۰۰ را می
توانید در جدول زیر ببینید:


وانت کاپرا

۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰

۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰

وانت کارا – دو کابین

۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۷۸۵,۹۰۰,۰۰۰

وانت کارا – تک کابین

      گروه بهمن


۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی