قیمت روز محصولات گروه بهمن در ۱۴ اسفند ۱۴۰۰+جدول

وانت کارا – تک کابین

نام خودرو

فیدلیتی (7 نفره)

۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰


۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

فیدلیتی (5 نفره)

۸۵۹,۹۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/649329/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات گروه بهمن در بازار
۱۴ اسفند
۱۴۰۰ را می
توانید در جدول زیر ببینید:

۷۸۵,۹۰۰,۰۰۰

      گروه بهمن


دیگنیتی

۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)

۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰

وانت کارا – دو کابین

۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی