محصولات سایپا، ایران خودرو، کرمان موتور و مپنا در ونزوئلا به نمایش درآمد + ویدئو

محصولات سایپا، ایران خودرو، کرمان موتور و مپنا در ونزوئلا به نمایش درآمد + ویدئو – چرخان
منبع: https://charkhan.com/129079/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7%D8%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی