نسخه جدید دنا پلاس توربو اتوماتیک با قوی‌ترین پیشرانه داخلی (EFP) معرفی شد
نسخه جدید دنا پلاس توربو اتوماتیک با قوی‌ترین پیشرانه داخلی (EFP) معرفی شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/135588/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی