نسخه فیس‌لیفت و جدید ام‌وی‌ام (چری) آریزو5 توربو مدیران خودرو در ایران دیده شد

نسخه فیس‌لیفت و جدید ام‌وی‌ام (چری) آریزو5 توربو مدیران خودرو در ایران دیده شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/133797/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی