هم پیمانی انجمن قطعه‌سازان با ایران خودرو در افزایش تیراژ تولید تا پایان 1401

به گزارش خبرنگار خبرخودرو، شاپور
سامعی در نشست تبیین فرصت‌های اقتصادی عبور مستقیم تولید در صنعت خودرو شناخت
گلوگاه‌ها و بهبود فرآیند تولید را از رئوس برنامه‌های انجمن قطعه‌سازان اعلام کرد
و اظهار داشت: پس از تغییرات اعمال شده در سیستم تولید ایران خودرو به ویژه جمع‌آوری
خودروهای کف که ضمن افزایش هزینه‌ها موجب تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان شده
بود، در حال حاضر به تایید اکثریت قطعه‌سازان، روند پرداخت‌ها رو به جلو بوده و
این امر موجبات جلب رضایت قطعه‌سازان را فراهم ساخته است
.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات
و مجموعه‌های خودرو سال جاری را بهبود تولید کیفی و کمی گروه ایران خودرو و قطعه‌سازان
اعلام کرد که می‌تواند موجب رضایت قطعه‌سازان از باب دریافت وجوهات و مسائل
قراردادی باشد و در پایان خارنشان کرد: از طرف خودم و اعضای انجمن با دکتر خطیبی و
تیم کاری ایران خودرو پیمان می‌بندیم تا تولید در حد ظرفیت‌ها در یک روند مناسب و
رو به جلو پیش برود
.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/676225/%D9%87%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%98-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-1401

سامعی با بیان اینکه اکنون تولید به
واسطه شناخت کامل ایران خودرو نسبت به گلوگاه‌ها که بیش از 70 درصد آن با قطعه‌سازان
در ارتباط است، علی‌رغم فشارهای بین‌المللی، تحریم‌ها، کمبودهای ارزی، واردات و
کرونا به طور مستمر و کامل در جریان است، تاکید کرد: هماهنگی کامل میان ایران
خودرو و قطعه‌سازان برقرار است. در مجموع تبادل نظر قطعه‌سازان در خصوص گلوگاه‌های
تولید با شرکت ساپکو و ایران خودرو توانایی مدیریت شرایط تولید را فراهم کرد
.

وی برنامه تولید ایران خودرو در سه
ماه پایانی سال را 65 تا 70 هزار دستگاه خودرو اعلام کرد و گفت: هر چند حجم کار
بالا است اما امکان پذیر بوده و ظرفیت‌ها برای تحقق آن در میان قطعه‌سازان وجود
دارد. ضمن اینکه به همراه تولید عبور مستقیم کلیه فرآیندهای تولید بهبود یافته و
شرایط مناسب‌تری برای تولید مهیا شده است
.

وی افزود: قطعه‌سازان تا قبل از آغاز تولید عبور مستقیم، قدرت تامین
قطعات داخلی و خارجی و همراهی با برنامه گروه صنعتی ایران خودرو مبتنی بر تولید
روزانه 2 هزار و 500 دستگاه خودرو را به دلیل ضعف در تامین مالی نداشتند اما به دنبال
روند منطقی، ملایم و ثابت تجاری‌سازی و ورود خودروهای ناقص به خطوط تولید و در
ادامه تزریق نقدینگی به زنجیره تامین، قطعه‌سازان ظرفیت‌ تولید را افزایش دادند و
بهبود تولیدات از لحاظ کیفی و کمی حاصل شد
.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات
و مجموعه‌های خودرو با اشاره به اینکه فعالیت قطعه‌سازان در حال حاضر در یک شیفت
کامل کاری تداوم دارد، گفت
:
نوسانات سینوسی
تولید به عنوان مثال افزایش تیراژ تا 3 هزار دستگاه و ناگهان افت تیراژ تا هزار و
600 دستگاه در روز آتی کاری در گذشته لطماتی را به بخش کارگری، فنی و مصرف انرژی
وارد می‌کرد
.