واردات تاثیری بر تنظیم بازار خودرو ندارد

عضو
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور

تحقق قانون واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعات را نیازمند ایجاد مشوق هایی
برای قطعه سازان دانست و اظهار داشت:قطعه سازان از طریق برگزاری نمایشگاه های بین
المللی می توانند محصولات خود را به بازارهای هدف معرفی کنند که دولت می تواند با
تقبل هزینه های برگزاری نمایشگاه تولید کننده را در بازاریابی محصول یاری کند.

عضو
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور

اضافه کرد: همچنین وزارت امور خارجه کشور با رایزنی های لازم می تواند ظرفیت ها و
پتانسیل های صنعت قطعه سازی کشور را به دنیا معرفی کند اما طبیعی است مانعی به نام
تحریم ها امکان تعامل با دنیا و مبادلات بانکی را از تولید کننده سلب کرده است.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/658645/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AFحقیقی یادآور شد: شرکت در نمایشگاه
های مطرح و تخصصی جهان نباید صرفا محدود به یک نمایشگاه بلکه به صورت مستمر و باید
حداقل ماهی یکبار باشد.

حقیقی همچنین بر تعرفه گذاری منطقی
و کارشناسی شده مواد اولیه در راستای حمایت از تولید داخل تاکید و بیان کرد: با
افزایش تعرفه قطعات وارداتی که امکان ساخت داخل دارند می توان از واردات این قطعات
به کشور جلوگیری و از طرفی با کاهش تعرفه واردات مواد اولیه موردنیاز قطعه سازان
از تولید داخل حمایت کرد.

به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و
قطعه‌سازان خودرو کشور عنوان کرد: قیمت خودروهای وارداتی با توجه به شرایط
ارزی کشور و محاسبه عوارض و تعرفه های گمرکی بیش
از 900 میلیون تومان تمام خواهد شد.

عضو
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور

با تاکید بر ضرورت حذف قیمت گذاری دستوری در صورت آزادسازی واردات خودرو عنوان کرد:
عامل رشد و توسعه صنعت قطعه و خودرو نه واردات خودرو بلکه حذف قیمت گذاری دستوری
است چراکه واگذاری تعیین قیمت به خودروسازان به اضافه سود معقول اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه را کاهش خواهد
داد.

یوسف حقیقی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص تصمیم دولت مبنی بر آزادسازی واردات خودرو
با هدف تنظیم بازار
خودرو اظهار داشت: واردات خودرو می تواند تهدیدی برای تولید داخل و یا
بالعکس عامل رشد و توسعه صنعت خودرو باشد اما مسلما با توجه به شرایط ارزی کشور و پرداخت
عوارض و تعرفه های گمرکی قیمت خودروهای وارداتی بیش از 900 میلیون تومان تمام خواهد شد این در حالی است که قیمت
خودروهای داخلی عمدتا در بازه قیمتی 300 تا 400 میلیون تومان قرار دارند. لذا
واردات خودرو تاثیری بر کاهش قیمت خودروهای داخلی و تنظیم بازار نخواهد داشت.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی