پرداخت مطالبات قطعه سازان با ابزار اوراق گام و صکوک کمکی به تامین نقدینگی نمی کند

وی
با تاکید بر اینکه معضل نخست قطعه‌سازان در حال حاضر کمبود نقدینگی است و رفع این
چالش حرکت زنجیره تامین در مسیر تحقق اهداف را شتاب می‎بخشد، بیان کرد: آگاهی قطعه‌سازان
از استراتژی میان مدت و بلندمدت صنعت خودرو برای ترسیم نقشه راه، میزان سرمایه‌گذاری
موردنیاز و آموزش ضروری است.

عضو
هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان خاطرنشان
کرد: اگر خودروساز برنامه جامعی که بیش از 5 درصد تلورانس نداشته باشد، در اختیار
قطعه‌ساز قرار دهد، برنامه‌ریزی‌های آینده روند بهتری به خود خواهد گرفت و مانع از
هدررفت منابع زنجیره تامین خواهیم شد.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/664185/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B5%DA%A9%D9%88%DA%A9-%DA%A9%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

عضو
هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص ارتباط
میان وضعیت نقدینگی خودروسازان و بروزرسانی قراردادهای قطعه‌سازان گفت: در سال
جاری شاید تنها یک تا دو درصد از قطعه‌سازان موفق به بروزرسانی قیمت قطعات در
قراردادهای منعقده با خودروسازان شده‌اند.

وی
در ادامه گفت: تیراژ هر دو خودروساز در خرداد ماه سال جاری بسیار فراتر از برنامه
ارائه شده افزایش یافت و در تیر ماه نیز حدود 15 تا 18 درصد افت تولید در مقایسه
با خرداد ماه اتفاق افتاد. هفته نخست مرداد ماه نیز که با تعطیلات تابستانی
خودروسازان آغاز شده و تیراژ تولید در این ماه مشخص نیست.

مطلب‌زاده
بیان کرد: با وجود تورم وحشتناک در سال جاری و افزایش حداقل 57 درصدی دستمزدها،
هنوز بروزرسانی قیمت قطعات عملیاتی نشده که امیدواریم پس از تعطیلات تابستانی،
خودروسازان در این راستا اقدام نمایند.

مهدی
مطلب‌زاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: متاسفانه پرداخت مطالبات قطعه‌سازان
نسبت به سال گذشته در وضعیت به مراتب بدتری به سر می‌برد. بیشترین بخش پرداخت‌ها از
طریق ابزارهای مالی همچون اوراق گام و صکوک است که در زمان تنزیل 20 تا 25 درصد از
مبلغ آن در حساب جاری نزد بانک بدون پرداخت هیچ بهره‌ای بلوکه می‌شود.

مطلب
زاده عنوان داشت: منظور از نقشه راه این است که با وجود آماده سازی ظرفیت‌های
افزایش تیراژ در ابتدای سال، عدم استفاده از این ظرفیت‌ها و افت تولید حادث شده،
به رغم پرداخت هزینه آن توسط قطعه‌ساز، زیان هنگفتی را بر قطعه‌سازان تحمیل کرد.

عضو
هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص نقشه راه
صنعت خودرو به تیراژ هدف گذاری شده در سال 1401 مبنی بر تولید یک میلیون و 400
هزار دستگاه خودرو از سوی وزارت صمت اشاره و تصریح کرد: این در حالی است که افت
تولید وحشتناکی در ماه‌های فروردین و اردیبهشت رقم خورد به طوری که تجاری سازی یکی
از خودروسازان در طول یک روز تنها 10 دستگاه خودرو بوده است.

وی
افزود: این شیوه پرداخت که از انتقال نقدینگی از خودروساز به بانک‌ها حکایت می‌کند،
هیچ کمکی به تامین نقدینگی قطعه‌سازان نمی‌کند.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی