قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۲۷ تیر ۱۴۰۱+جدول

پژو
پارس
XU7P

۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
XU7P سفارشی ELX

قیمت
بازار (تومان)

۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰


۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو
207 دنده‌ای (فرمان برقی)

پژو
207 اتوماتیک
MC

۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو
207 . دنده‌ای (پانوراما)

پیکاپ
فوتون تونلند . دیزل

سمند
EF7

پژو
پارس دوگانه سوز

پژو
206 تیپ 3 . پانوراما

تارا
اتوماتیک

هایما
اس 5 توربو (
S5 ) پلاس

به
زودی

ناموجود

پژو
GLX 405

ایران
خودرو

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰


۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰

سمند
EF7 دوگانه سوز

توقف
تولید


۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
TU5 سفارشی

پژو
پارس
TU5 سفارشی ELX

ناموجود

پژو
206 تیپ 2

به
زودی


۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰


پژو
پارس
XU7P سفارشی

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰


۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو
GLX 405 دوگانه سوز

ناموجود

۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰


پژو
207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰


پیکاپ
فوتون تونلند . بنزینی

رانا
پلاس

نام
خودرو

۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰


۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰


۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰


پژو
207 . اتوماتیک (پانوراما)

دنا
پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی)

۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰


به
زودی

۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰


هایما
اس 7 توربو (
S7 ) پلاس

سمند
LX

پژو
پارس
XU7

۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰


۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

سورن
پلاس

۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰


۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


به
زودی


۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰


ناموجود

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰


۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰

توقف
تولید


دنا
پلاس توربو

ناموجود

۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۲۷ تیر ۱۴۰۱ را
می توانید در جدول زیر ببینید:
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو
SLX 405

۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰

توقف
تولید

۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰

رانا
پلاس
TU5+ (پانوراما)

تارا
دستی

۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰

۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

وانت
آریسان 2

۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
TU5

۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰

۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰

۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا

دنا
پلاس توربو اتوماتیک

۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰

دنا
پلاس

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰

۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰

۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/662347/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

 

۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰

 


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی