قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۲۷ تیر ۱۴۰۱+جدول

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰

پژو
SLX 405

۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو
GLX 405 دوگانه سوز

سمند
EF7 دوگانه سوز

۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰


توقف
تولید


۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰


۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰


پژو
GLX 405

پژو
207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

به
زودی

۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰


ناموجود

پژو
پارس
XU7P سفارشی ELX

۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰

سمند
LX

۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰


دنا

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰


۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰


وانت
آریسان 2

۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
TU5 سفارشی

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰


۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰


هایما
اس 7 توربو (
S7 ) پلاس

سمند
EF7

رانا
پلاس

۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰

به
زودی


۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰


 

پژو
207 دنده‌ای (فرمان برقی)

نام
خودرو

۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰


به
زودی

پژو
206 تیپ 3 . پانوراما

توقف
تولید


رانا
پلاس
TU5+ (پانوراما)

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۲۷ تیر ۱۴۰۱ را
می توانید در جدول زیر ببینید:
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰

پژو
پارس
XU7

۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰

دنا
پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی)

۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰

۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰

دنا
پلاس

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰

دنا
پلاس توربو

۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو
207 اتوماتیک
MC

۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰

ناموجود

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰

۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

پژو
206 تیپ 2

هایما
اس 5 توربو (
S5 ) پلاس

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

ایران
خودرو

تارا
اتوماتیک

۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰

۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
XU7P سفارشی

۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ
فوتون تونلند . بنزینی

۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰

ناموجود

پژو
207 . دنده‌ای (پانوراما)

دنا
پلاس توربو اتوماتیک

۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰

پژو
پارس
TU5

۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ
فوتون تونلند . دیزل

۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰

تارا
دستی

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰

به
زودی

۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/662347/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس دوگانه سوز

سورن
پلاس

توقف
تولید


پژو
207 . اتوماتیک (پانوراما)

ناموجود

۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰


۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


 


پژو
پارس
XU7P

پژو
پارس
TU5 سفارشی ELX

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی