قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۲۷ تیر ۱۴۰۱+جدول

۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰


پژو
پارس
XU7P سفارشی

۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰


۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو
207 . اتوماتیک (پانوراما)

۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰


ناموجود

پژو
206 تیپ 3 . پانوراما

۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰

سمند
EF7

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰


۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
TU5 سفارشی ELX

پژو
GLX 405

۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰


۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰


۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

توقف
تولید


۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ
فوتون تونلند . بنزینی

۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/662347/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس دوگانه سوز

دنا
پلاس

۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
XU7

به
زودی

۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰

رانا
پلاس
TU5+ (پانوراما)

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰


به
زودی

سورن
پلاس

ایران
خودرو

ناموجود

۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰


وانت
آریسان 2

رانا
پلاس

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰


۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰


دنا
پلاس توربو اتوماتیک

۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰


۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰


ناموجود

۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سمند
EF7 دوگانه سوز

۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰


۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰

به
زودی


۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰


ناموجود

پژو
207 دنده‌ای (فرمان برقی)

۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۲۷ تیر ۱۴۰۱ را
می توانید در جدول زیر ببینید:

پژو
206 تیپ 2

ناموجود

۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو
SLX 405

قیمت
کارخانه (تومان)

۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰

 

۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا

۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
XU7P سفارشی ELX

پژو
207 . دنده‌ای (پانوراما)

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰

سمند
LX

۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰

تارا
اتوماتیک

توقف
تولید

پژو
207 اتوماتیک
MC

پژو
پارس
TU5

۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰

۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰

۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰

هایما
اس 7 توربو (
S7 ) پلاس

۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰

تارا
دستی

پیکاپ
فوتون تونلند . دیزل

پژو
پارس
XU7P

نام
خودرو

۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰

پژو
پارس
TU5 سفارشی

توقف
تولید

۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰

به
زودی

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰

 

پژو
GLX 405 دوگانه سوز

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰

۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰

دنا
پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی)

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰

پژو
207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا
پلاس توربو

هایما
اس 5 توربو (
S5 ) پلاس

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی